Nyheter

Scanprop förvärvar fastigheten Gårdsby Tofta 11:35 i Växjö. Skogsfastigheten omfattar 46 hektar och ligger inom kommunens översiktsplan för utbyggnad av 600 bostäder.

Fastigheten som ligger med attraktivt läge mellan Tofta- och Skirsjön har goda kommunikationer till Växjö Centrum. Redan idag finns utbyggd kollektivtrafik och cykelbanor.

- ”Vi planerar i ett första skede att avstycka ca. 20 villatomter mot Toftasjön. I etapp två av utbyggnaden för området kommer ett detaljplanarbete att starta under hösten”, säger Curt Ahnström, VD Scanprop Koncern. ”Scanprop har genom förvärvet utökat sitt fastighetsbestånd i Växjö, vilket också skapar underlag för en effektivare förvaltning.

2022-10-26 10:30:00

Sedan 1:a oktober är Nina Ståhle nyanställd till tjänsten som ekonomiansvarig i Scanprop Koncernen. I hennes funktion ingår fullt ansvar för bolagen i koncernen. Hon ansvarar för koncernens redovisning och kommer att rapportera till styrelsen. Tjänsten är ny för bolaget.
 
Nina Ståhle har över 20 års erfarenhet inom ekonomifunktion. Efter hennes utbildning som ekonomiassistent har hon jobbat i fastighetsbolag, reklam- och mediabranschen och inom revisionsbyrå.  

Närmast kommer Nina Ståhle från fastighetsbolaget Fondex Gruppen, där hon jobbade som redovisning/ekonomiansvarig och skötte bolagen inom koncernen.
Innan dess har hon jobbat på BDO revisionsbyrå, Företagsservice. Där arbetade Nina Ståhle som konsult och ansvarade bland annat för kundens redovisning, budgetering och bokslut.    
 
”Med Nina Ståhle får vi en erfaren ekonom som självständigt kan ta ansvar för koncernens ekonomifunktion i samarbete med medarbetarna. Vi är glada för denna rekrytering som skapar ett bra underlag för fortsatt expansion inom fastighetsbranschen på en trygg och säker grund”, säger Curt Ahnström, VD Scanprop Koncern.

2022-10-11 11:00:00

K2A förvärvar via bolag fastigheten Trädan 27 i Växjö. Säljare är den privata fastighetsutvecklaren Scanprop Invest. Läs hela artikeln här.

2021-03-05 09:00:00

Scanprop förvärvar Allmogekulturen 5 i Västerås kommun av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB).

2020-10-14 14:00:00

Scanprop Development AB har utsetts med UC Sigill och UC Certifikat som baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag. UC Risk Företag är en samling scoringmodeller, vilka är optimerade för att beräkna svenska företags överlevnadsförmåga.

UC Risk bedömer om ett företag är framgångsrikt, tryggt att göra affärer med och om ett företag är kreditvärdigt. Deras kreditvärderingssystem beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år, vilket innebär att företaget då inte är kreditvärdig. Med obestånd menar UC en situation där företag inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden. För att enkelt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg för ett företag klassificeras alla svenska företag i Riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd.

Scanprop Development AB klassificeras i Riskklass 4 och erhåller därmed ett Silversigill. Företag som klassificeras i Riskklass 4 bedöms ha god kreditvärdighet och de har 99,26 - 99,76 % sannolikhet till överlevnad.

2019-05-07 16:00:00

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.