Nyköping, Nöthagen

Gestaltningsprinciper:

  • Ny bebyggelse ska i huvudsak samspelar med befintlig arkitektur.
  • Ny bebyggelse ges generösa, uppglasade partier i bottenvåning.
  • Kulörer på ny bebyggelse ska samspela med befintliga kulörer.
  • Två inre gårdsrum skapas inom Slakteriet mellan den nya bebyggelsen och de äldre längorna.
  • Nya muröppningar i befintlig bebyggelse för exempelvis fönster och entrepartier tillåts.
  • Förändringar och tillägg ska anpassas till befintlig byggnads karaktärsdrag.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy